border=0

"192.102.6.94 - 192.102.6.94"

Vragen met de tag 'iterator'

Een iterator is een objectgeoriënteerd programmeerpatroon waarmee u een verzameling kunt omzeilen die agnostisch is voor de daadwerkelijke implementatie of het adres van objecten in het fysieke geheugen. Dit is een van de gedragspatronen van Gang of Four.
46
antwoord

Wat doet het sleutelwoord met opbrengst?

Wat is het gebruik van het sleutelwoord opbrengst in Python? Wat doet het? Ik probeer bijvoorbeeld deze code 1 te begrijpen: def _get_child_candidates (self, distance, min_dist, max_dist): if self._leftchild and distance - max_dist <self._median: yield se ...
ingesteld op 24 oct. '08 om 1:21
7
antwoord

Hoe kan ik twee lijsten parallel schuiven?

Ik heb twee iteraties in Python en ik wil ze in paren herhalen: foo = (1, 2, 3) bar = (4, 5, 6) voor (f, b) in some_iterator (foo, bar): print " f: ", f,"; b: ", b Dit moet resulteren in: f: 1; b: 4 f: 2; b: 5 f: 3; b: 6 Een manier ...
ingesteld op 03 nov. '09 om 0:26
9
antwoord

Maak een eenvoudige Python-iterator

Hoe maak je een iteratieve functie (of iterator-object) in python?
stel 21 aug. '08 om 3:36
11
antwoord

Oproep verwijderen in foreach-lus in java

Is het in Java toegestaan ​​om verwijdering in een verzameling te veroorzaken wanneer deze herhaald wordt door een verzameling met een foreach-lus? Bijvoorbeeld: lijst <String> namen = .... voor (String naam: namen) {// Doe iets names.remove (naam). } Als een toevoegen ...
ingesteld op 28 juli '09 om 23:39 uur
5
antwoord

Iterator annuleringsregels

Wat zijn de annulatieregels voor iterator voor C ++ -containers? Bij voorkeur in een samenvatting van de lijst. <sub> (Opmerking: dit betekent schrijven naar veelgestelde vragen over C ++ stack overflow.Als u kritiek wilt leveren op het idee om ...
is ingesteld op 22 juni '11 om 13:01 uur
7
antwoord

Wat is de meest efficiënte manier om de iterator-index std te krijgen: vector?

Ik herhaal een vector en heb de index nodig waarnaar wordt verwezen door de iterator. AFAIK kan dit op twee manieren doen: it - vec.begin () std: distance (vec.begin (), it) Wat zijn de voor- en nadelen van deze methoden?
ingesteld op 28 jan '10 om 10:40 uur
8
antwoord

Hoe een iterator naar een stream te converteren?

Ik ben op zoek naar een gecomprimeerde manier om Iterator naar Stream te converteren of, meer specifiek, om de iterator als een stream te bekijken. Om prestatieredenen wil ik voorkomen dat de iterator in de nieuwe lijst wordt gekopieerd: Iterator <String> sourceIterator = Arrays ....
is ingesteld op 01 juli '14 om 16:05 uur
12
antwoord

Wat is iterator, iteratie, iteratie?

Wat is de meest elementaire definitie van "iterable", "iterator" en "iteratie" in Python? Ik heb een paar definities gelezen, maar ik kan de exacte waarde niet bepalen, omdat deze nog steeds niet absorbeert. Kan iemand me op termijn helpen met 3 definities ...
stel op 27 maart '12 om 9:03 in
7
antwoord

Het verschil tussen Python-generators en iterators

Wat is het verschil tussen iterators en generators? Enkele voorbeelden van wanneer u elke case gaat gebruiken, zijn nuttig.
Stel 06 mei '10 in op 0:14
7
antwoord

Hoe een STL-stijl iterator implementeren en veelvoorkomende fouten vermijden?

Ik heb een verzameling gemaakt waarvoor ik een iterator met willekeurige toegang in STL-stijl wil aanbieden. Ik was op zoek naar een voorbeeldimplementatie van een iterator, maar ik heb het niet gevonden. Ik weet van de noodzaak om de constanten van de operatoren [] en * te overbelasten. Wat zijn de vereisten om ...
ingesteld op 08 nov. '11 om 20:06
10
antwoord

Sorteer vector in aflopende volgorde

Moet ik gebruiken std :: sort (numbers.begin (), numbers.end (), std :: greater <int> ()); of std :: sort (numbers.rbegin (), numbers.rend ()); // note: reverse iterators om de vector in aflopende volgorde te sorteren? Zijn er voordelen?
vastgesteld op 26 januari '12 om 23:47 uur
10
antwoord

Hoe "ConcurrentModificationException" te vermijden bij het verwijderen van elementen uit "ArrayList" wanneer deze wordt herhaald?

Ik probeer sommige elementen uit een ArrayList te verwijderen en herhaal het als volgt: for (String str: myArrayList) {if (someCondition) {myArrayList.remove (str); }} Natuurlijk krijg ik een ConcurrentModificationException wanneer ik probeer te verwijderen ...
set 26 aug. '13 om 19:27 uur
14
antwoord

Haal het eerste item op van de iterabele die overeenkomt met de voorwaarde

Ik zou graag het eerste item uit de lijst krijgen dat overeenkomt met de voorwaarde. Het is be>
ingesteld op 02 maart '10 om 10:11 uur
25
antwoord

Waarom zou u iterators gebruiken in plaats van array-indices?

Neem de volgende twee regels code: for (int i = 0; i <some_vector.size (); i ++) {// do stuff} En this: for (some_iterator = some_vector.begin (); some_iterator! = Some_vector.end () ; some_iterator ++) {// do stuff} Ze vertellen me dat ...
ingesteld op 25 september '08 om 5:58
5
antwoord

Hoe kan ik bestanden in een bepaalde map doorlopen?

Ik moet alle ASM-bestanden in een bepaalde map doorlopen en er enkele acties op uitvoeren. Hoe kan dit effectief worden gedaan?
ingesteld op 30 april '12 om 5:58